Keresés
KOSÁR
•   0 Termékek
Végösszeg:  0 RON
Valuta:
TERMÉK KATEGÓRIA
ELÉRHETŐSÉG
E-mail: contact@tehnicaliniara.ro
Telefon: +40-727-734-301
Cím: Matei Corvin utca, 30
KÁRTYÁS ONLINE FIZETÉS
TITOKTARTÁSI POLITIKA

TITOKTARTÁSI POLITIKA

 

Vállaljuk személyes adatainak védelmét az adatok feldolgozása során. Mielőtt elküldené nekünk személyes adatait, javasoljuk, hogy olvassa el ezt a dokumentumot, amely tájékoztatást nyújt arról, hogy miként kezeli cégünk személyes adatait a szolgáltatásnyújtás folyamatának részeként.

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és miként dolgozzuk fel személyes adatait?

“ADIX TECHNIK” S.R.L. kereskedelmi társaság, székhelye Nagyvárad (Oradea), Bihar (Bihor) megye, Matei Corvin u. 30. sz., 5. iroda, adószáma 25191470, cégjegyzékszáma J05/302/2009, törvényes képviselője László Miklós Zoltán, Ügyvezetői minőségben, szállítási és logisztikai szolgáltatásokat nyújt („Szolgáltatások”). Az érintett személy, akivel kapcsolatba lépett, az adatkezelő az Önnel kapcsolatosan, az Önnek nyújtott Szolgáltatások részeként felvett és feldolgozott személyes adatok tekintetében.
Amikor kapcsolatba lép az “ADIX TECHNIK” S.R.L. Kereskedelmi Társasággal, feldolgozzuk az információkat, ideértve a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat is vagy a szállítási adatokat, mint például családnév, keresztnév, telefonszám, postacím vagy e-mail cím. Javasoljuk, hogy ne fedjen fel érzékeny személyes adatokat, mint például olyan adatokat, amelyek feltárják a faji vagy etnikai származást, a vallást, a szakszervezetekhez való tartozást, a szexuális orientációt, az egészségi állapotot stb.

 

“ADIX TECHNIK” S.R.L. Kereskedelmi Társaság más adatkezelőktől is kaphat Önnel kapcsolatos személyes adatokat, “ADIX TECHNIK” S.R.L. Kereskedelmi Társaság által, a Szolgáltatások útján biztosított szolgáltatások vagy támogatások céljából, vagy megkereséseket Ön felé vagy Öntől, egy bizonyos Szolgáltatás végző kedvezményezettjeként.

“ADIX TECHNIK” S.R.L. Kereskedelmi Társaság feldolgozza az Ön személyes adatait, a hatályban levő jogszabályoknak megfelelően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatok más jogalapon is feldolgozhatók, mint például hozzájárulás, szerződés, jogi kötelezettség, jogos érdekek védelme és nyomon követése stb. A jogos érdekeltség Szolgáltatással / termékkel kapcsolatos céllal és marketing céllal lehetséges.

Amennyiben, kivételes esetekben, “ADIX TECHNIK” S.R.L. Kereskedelmi Társaságnak érzékeny személyes adatként minősített személyes adatokat szolgáltat, “ADIX TECHNIK” S.R.L. Kereskedelmi Társaság köteles ezeket az érzékeny személyes adatokat kizárólag az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően feldolgozni, amihez első sorban az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges.

 

Miért gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait első sorban azért dolgozzuk fel, hogy teljesítsük “ADIX TECHNIK” S.R.L. Kereskedelmi Társasággal vagy “ADIX TECHNIK” S.R.L. Kereskedelmi Társaság ügyféllel létrehozott partnerkapcsolatot vagy az Ön kérését, hogy intézkedhessünk az Ön kéréseinek teljesítése érdekében (például, amikor a jelentkezési lap kitöltése a regisztráció vagy a felmérés részeként történik) vagy a törvény által, vagy az alkalmazandó törvények által meghatározott módon, beleértve az alkalmazandó adatvédelmi törvényeket is.

“ADIX TECHNIK” S.R.L. Kereskedelmi Társaság az Ön személyes adatait a következő célból dolgozza fel:

• “ADIX TECHNIK” S.R.L. Kereskedelmi Társaságra háruló törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében, az Ön számlája vagy a weboldal útján megfogalmazott kérés feldolgozásával összefüggésben, vagy az “ADIX TECHNIK” S.R.L. Kereskedelmi Társaság weboldalán Ön által leadott megrendelésre vonatkozó ellenőrzések és formalitások elvégzése érdekében;  

• társaságunk és Ön között létrejött szerződéses kapcsolat teljesítése, ideértve az adásvételi szerződés teljesitése, a termékek számlázása és továbbítása, az Önnel folytatott levelezés lebonyolitása, az esetleges kinnlevőségek behajtása, valamint társaságunk bármely jogos érdekeltségének közigazgatási vagy igazságügyi úton való védelme, követelések harmadik felek részére való átruházása, az Ön igényléseinek átvétele és kezelése, valamint az archiválásra vonatkozó törvényes követeléseknek való megfelelés céljából;

• ADIX TECHNIK vagy ADIX TECHNIK partnerei/társvállalatai termékeinek közvetlen marketing és reklámtevékenysége (pl. termékajánlatok) céljából, társaságunk vagy partnereink/társvállalataink legmegfelelőbb termékeinek és szolgáltatásainak támogatása által, ideértve bizonyos kereskedelmi kommunikáció erre a célra való továbbítását is. Ott, ahol azt a törvény előírja, lehetősége van arra, hogy kifejezett hozzájárulását adja az Ön adatainak erre a célra való felhasználásához;

• az Ön érdekeinek és preferenciáinak meghatározása céljából, automata és / vagy nem automata eszközök felhasználásával, személyre szabott ajánlatok generálása érdekében. Az Ön hozzájárulásának kifejezése által, a weboldal Általános Szerződési Feltételek megfelelő ablakának kipipálásának pillanatában, hozzájárulását adja, hogy ADIX TECHNIK olyan számítógépes technikákat használjon, amelyek nem tartalmaznak emberi tényezőt, és amelyek az Önnel való kapcsolatban joghatásokat eredményezhetnek, vagy amelyek bizonyos következményeket vonhatnak maguk után, jelentős hatást gyakorolva az Önnel való kapcsolatra. Az Ön adatainak erre a célra való felhasználása bemutatja annak előnyeit, hogy az Ön igényeihez és érdekeihez legközelebb álló szolgáltatást kínáljuk, de javasoljunk is az ADIX TECHNIK termékeivel / szolgáltatásaival kapcsolatos néhány lehetőséget is;

• az ADIX TECHNIK termékeire / szolgáltatásaira vonatkozó elégedettségi fokának felmérése céljából;

• egyedi profilok létrehozását nem feltételező statisztikai felmérések céljából.

 

A feldolgozás jogalapja

A személyes adatok fenti célból való feldolgozásának alapja:

• az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések eredményeként az ADIX TECHNIK-ra háruló jogi kötelezettségek

• az ADIX TECHNIK-val kötött adásvételi szerződés megkötése illetve végrehajtása;

• az ADIX TECHNIK jogos érdeke, hogy termékeit és / vagy szolgáltatásait támogassa;

• az Ön hozzájárulása a marketing / reklámtevékenységre és más feldolgozásra vonatkozóan, ahol az alkalmazandó jogszabályok rendelkeznek a hozzájárulás megszerzésének kötelezettségéről.  

Amennyiben Ön kifejezte hozzájárulását egy adott feldolgozáshoz, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

 

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a fent említett célok eléréséhez szükséges ideig és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük, főleg, ha Ön szerződést kötött az ADIX TECHNIK-kel vagy ADIX TECHNIK átvette az Ön személyes adatait azoktól az ügyfelektől, akikkel szerződést kötött.

A személyes adatokat feldolgozás végett tároljuk, a fent említett feldolgozási célok eléréséhez szükséges ideig, majd utólag belső politikánk követelményeinek megfelelően és a jogszabályi előírások szerint.

 

Kivel osztjuk meg személyes adatait?

Az Ön személyes adatai egyes szolgáltatókkal vagy ügynökökkel és szolgáltatókkal oszthatók meg.


ADIX TECHNIK által alkalmazott bármely harmadik szolgáltató köteles az Ön személyes adatait kizárólag az ADIX TECHNIK utasításai szerint kezelni és az Ön személyes adatainak ésszerű biztonságáról gondoskodni.

Ugyanakkor, ADIX TECHNIK továbbíthatja az Ön személyes adatait harmadik szolgáltatók, mint például szállítók, felé, a Szolgáltatásnyújtás érdekében.

Bizonyos körülmények között és a jogszabályoknak megfelelően, szükség lehet az adatok nyilvánosságra hozatalára a hatóságok felé. Ugyanakkor Ön adatait közzétehetjük a törvényes jogok létrehozásának, gyakorlásának vagy védelmének érdekében.

Az ADIX TECHNIK tevékenységének átszervezése vagy teljes, illetve részleges értékesítése esetén a közzététel - adott esetben - a személyes adatok feldolgozását szabályozó, időszakosan alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik.

Esetenként, az Ön személyes adatait meg lehet osztani az ADIX TECHNIK csoport más cégeivel is. A csoportba tartozó vállalatok közé tartoznak az olyan nem EU / EGT országokban található vállalatok, amelyek nem tudnak ugyanolyan szintű adatvédelmet biztosítani, mint az EU / EGT-országok.

Az Ön személyes adatainak továbbítása előtt az ADIX TECHNIK csoport más cégei felé vagy az EU / EGT-n kívüli harmadik felek felé, az ADIX TECHNIK megfelelő entitása átruházási megállapodást köt az adott kedvezményezettel az Európai Bizottság szabványos szerződéses kikötései alapján, hogy megfelelő adatvédelmi szintet biztosíthasson az EU / EGT-n kívüli ilyen átruházásokkal kapcsolatban.

A feldolgozási célok teljesítése érdekében, ADIX TECHNIK továbbíthatja az így összegyűjtött adatokat szerződéses partnerei, társvállalatai, meghatalmazott személyek felé, akik az Ön személyes adatait ADIX TECHNIK számára dolgozzák fel, vagy a központi/helyi közhatóságok felé, a következő esetekben:

• a weboldal és a weboldal útján lebonyolított szolgáltatásainak adminisztrációja, karbantartására, személyre szabására és fejlesztésére érdekében;

• az ADIX TECHNIK szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében, mint például ügyfélkapcsolati szolgáltatások, számlák nyomtatása és küldése stb.;

• olyan helyzetekben, amikor ez a nyilvánosságra hozatal olyan díjak vagy egyéb szolgáltatások odaítéléséhez szükséges, amelyeket Ön a különböző játékokban vagy promóciós versenyeken vagy az ADIX TECHNIK által szervezett egyéb promóciós kampányokon való részvétel eredményeként szerez;

• az ADIX TECHNIK által, az ADIX TECHNIK különböző szerződéses partnereivel vagy társvállalataival együtt szervezett promóciós kampányok esetében;

• az adatok elemzésének, tesztelésének és kutatásának, a használati és aktivitási trendek megfigyelésének, a biztonsági funkciók fejlesztésének és a felhasználók hitelesítésének érdekében;

• hirdetési / promóciós anyagok továbbítása érdekében, a törvény által előírt feltételek és korlátok között;

• amikor a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát a törvény írja elő.

 

Hogyan védjük meg az Ön jogait?

Bármely, a folyamat során Ön által megadott hozzájárulás bármikor visszavonható egy üzenet által (lásd az alábbi elérhetőségeket).

Ugyanakkor Önnek jogában áll hozzáférni az Önnel kapcsolatban feldolgozott személyes adataihoz, bizonyos jogi kivételekkel. Ezen kívül ellenezheti a személyes adatok további gyűjtését és feldolgozását. Ezen kívül kérheti, hogy a feldolgozás ADIX legyen

ADIX TECHNIK mindent megtesz azért, hogy partnerei személyes adatait védje. Figyelembe véve az Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) 2018. május 25-i bevezetését, biztosítjuk Önt, hogy az ADIX TECHNIK szigorúan betartja az újonnan bevezetett összes szabályt és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó bizalmas adatokat, amelyeket bármikor megvizsgálhat.

Az Ön személyes adatainak felhasználásához szükséges technikai és szervezési intézkedéseket ADIX TECHNIK a biztonság, a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, a módosítás, a közzététel vagy az illetéktelen hozzáférés elleni védelem érdekében alkalmazza.

 

Mit értünk személyes adatok alatt?

Amikor kapcsolatba lép az ADIX TECHNIK-kel, információcsere történik. Ezek között találhatók személyes adatok is, mint például a következők: családnév, keresztnév, telefonszámok, e-mail címek, szállítási adatok – beszerzési vagy kézbesítési címek.

ADIX TECHNIK továbbra is szeretné feldolgozni személyes adatait, hogy információt küldjön az árajánlatokról, egy szállítmány állapotáról, a számlázásról vagy bármilyen egyéb olyan információt, amely a vállalatok közötti zökkenőmentes működéshez szükséges.

 

Kivel kell kapcsolatba lépnie?

Ha bármely jogát gyakorolni kívánja, vagy kérdései merülnek fel az adatvédelmi irányelvekkel vagy a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen:

RC LEGAL INDUSTRIAL CONSULT S.R.L. Kereskedelmi Társaság – DPO az ADIX TECHNIK adatkezelőnek
e-mail: legal.industrial.consult@gmail.com
Tel: 0769591171