Keresés
KOSÁR
•   0 Termékek
Végösszeg:  0 RON
Valuta:
TERMÉK KATEGÓRIA
ELÉRHETŐSÉG
E-mail: contact@tehnicaliniara.ro
Telefon: +40-727-734-301
Cím: Matei Corvin utca, 30
KÁRTYÁS ONLINE FIZETÉS
KÉRETLEN ÜZENETEK

         Az ADIX TECHNIK S.R.L. kereskedelmi társaság megtiltja az olyan e-mail szolgáltatás alkalmazását, melynek következménye a kéretlen üzenetek, illetve a kéretlen kereskedelmi üzenetek („SPAM”) küldése, terjesztése és kézbesítése elektronikus levélben, ugyanakkor az igénybe vett szolgáltatás révén küldött üzenetek:

-          Nem alkalmaznak és nem tartalmaznak helytelen vagy hamis fejlécet;

-          Nem alkalmaznak és nem tartalmaznak helytelen vagy valótlan tartománynevet;

-          Nem alkalmaznak semmilyen módszert annak érdekében, hogy megváltoztassák, elrejtsék, vagy más eszközökkel megakadályozzák az eredeti kiindulási pont és a terjesztési útvonalak beazonosítását;

-          Nem alkalmaznak más, címek beszúrására használható eszközöket;

-          Nem alkalmaznak harmadik fél tulajdonában levő internetes tartományneveket, és engedély nélkül nem terjeszkednek harmadik fél felszereléséről vagy ennek segítésével;

-          A tárgy megjelölésénél nem tüntetnek fel hamis, megtévesztő információkat, és más módon sem terjesztenek hamis, megtévesztő tartalmat;

-          Nem felelnek meg az alábbiakban olvasható plusz műszaki előírásoknak;

-          Nem szegik meg más módon a Szolgáltatásnyújtási egyezmény előírásait.

 Az ADIX TECHNIK S.R.L. kereskedelmi társaság nem engedélyezi az elektronikus postacímek és egyéb, a szolgáltatás révén hozzáférhető adatok gyűjtését, elemzését és tárolását.  Az ADIX TECHNIK S.R.L. kereskedelmi társaság nem engedélyezi azt, hogy más személyek azzal a céllal vegyék igénybe a szolgáltatást, hogy az ügyfelekről vagy a bérlettel rendelkezőkről adatokat gyűjtsenek, ollózzanak össze vagy ezekhez hozzáférjenek, beleértve – de nem kizárólag - a bérlettel rendelkezők elektronikus postacímét, amelyek bizalmas információnak minősülnek, és amelyek tulajdonjogával az ADIX TECHNIK S.R.L. kereskedelmi társaság rendelkezik. A szolgáltatás igénybe vétele során be kell tartani az ADIX TECHNIK S.R.L. kereskedelmi társaság Bizalmas kezelési nyilatkozatát és a Szolgáltatásnyújtási egyezmény előírásait.

 Az ADIX TECHNIK S.R.L. kereskedelmi társaság nem engedélyez semmilyen, a szolgáltatás olyan jellegű igénybevételére irányuló próbálkozást, ami rongálná, lekapcsolhatná, túlzott igénybevételnek tenné ki, illetve bármilyen tekintetben károsíthatná a szolgáltatás – minden más fél általi - teljes körű alkalmazását. Ha az ADIX TECHNIK S.R.L. kereskedelmi társaság úgy ítéli meg, hogy bármelyik szolgáltatásával kapcsolatosan illetlen és önkényes felhasználással áll szemben, előzetes figyelmeztetés nélkül megteheti a saját meglátásai alapján szükségesnek vélt lépéseket, legyen ez bizonyos internetes tartománynévről érkező üzenetek blokkolása, vagy akár az elektronikus levelezést biztosító szerver vagy az IP-cím blokkolása.

Az ADIX TECHNIK S.R.L. kereskedelmi társaság azonnali hatállyal megszüntetheti bármelyik szolgáltatás bármelyik fiókját, ha azt észleli – saját belátása szerint –, hogy onnan a szabályzatba ütköző elektronikus leveleket küldtek, illetve az kapcsolatba hozható ilyen jellegű üzenettel. Ezen szabályzat egyetlen előírása sem biztosít semmilyen jogot a szolgáltatás révén vagy ez által elektronikus üzenetek továbbításához vagy küldéséhez. Ha ezen szabályzat érvényesítése valamely helyzetben meghiúsul, ez nem jelenti azt, hogy az ADIX TECHNIK S.R.L. kereskedelmi társaság lemond az őt megillető jogokról. A szolgáltatások jogosulatlan felhasználása a kéretlen elektronikai levelek továbbításával kapcsolatosan, beleértve a jelen szabályzatba ütköző elektronikus leveleket is, polgári, büntetőjogi és adminisztratív büntetés kiszabását vonhatja maga után a feladó és az őt segítő személyekkel szemben.