Keresés
KOSÁR
•   0 Termékek
Végösszeg:  0 RON
Valuta:
TERMÉK KATEGÓRIA
ELÉRHETŐSÉG
E-mail: contact@tehnicaliniara.ro
Telefon: +40-727-734-301
Cím: Matei Corvin utca, 30
KÁRTYÁS ONLINE FIZETÉS
HONLAP TARTALMA

Ezen honlap tartalma csakis a meghatározott és törvényesen engedélyezett céllal használható, másolható, terjeszthető, továbbítható és tehető közzé. A szabályzat előírásaiba ütközőnek tekintendő az, ha bármilyen adatot a törvény által megszabott magán jellegű másolat határain kívül, kereskedelmi célra használnak fel, illetve eladásra vagy védjegyezésre, a tulajdonjog birtokosának előzetes, írásba foglalt engedélye nélkül. Ugyanakkor ön beleegyezik abba, hogy a honlap biztonsági részeit, azon részeit, amelyek bizonyos tartalmak használatának, másolásának megakadályozására használatosak, illetve azon részeit, amelyek a honlap vagy ennek tartalma használatának szabályozására használatosak, semmiféleképpen ne befolyásolja, ezekre hatást ne gyakoroljon.

 

A honlap általános tartalma

 

Amennyiben a honlap tartalmát, függetlenül attól, hogy a honlap melyik részén található, és függetlenül ennek fajtájától, az adminisztrátor más gyártóktól / szerzőktől vette át, legyen az szöveg, kép, grafika, videofelvétel vagy egyéb, ennek során be kell tartani az ilyen jellegű átvételekre vonatkozó törvényes előírásokat és szabályokat. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a honlap ügyvezetőjét semmiféle felelősség nem terheli az anyagokkal, adatokkal, információkkal és egyebekkel kapcsolatosan, amelyeket hivatalos forrástól vett át, beleértve azokat is, amelyeket „sajtóközlemény” címén és jellegűen tettek közzé. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy az oldalra feltöltött összes információ, adat és anyag csak tájékoztató jellegű, és az ügyvezető semmilyen esetben és semmiféleképpen nem vonható felelősségre az oldal hitelessége és igazságtartalma miatt, illetve semmiféle, az oldal használatából fakadó jogi következményért. A felhasználók kötelesek tiszteletben tartani az összes szerzői jogot és az ezekkel kapcsolatos jogokat, illetve minden más szellemitulajdon-jogot, amellyel a honlap adminisztrátora és partnerei rendelkeznek az oldal felett / ezzel kapcsolatosan, ennek tartalmára vonatkozóan, a szolgáltatásra vonatkozóan, illetve bármi más, ennek részeivel vagy használatával kapcsolatos módon. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a fenti intézkedések valamelyikének – bármilyen mértékű – megsértése esetén a honlap tartalmának szerzőivel / tulajdonosaival szemben felelősséggel tartoznak. A tartalmak, függetlenül attól, hogy a honlap melyik részén találhatóak, kizárólag személyes céllal használhatóak, melyek a jelen dokumentum értelmében egyértelműen nem kereskedelmi célúak, a profit- vagy nyereségszerzés közvetlen vagy közvetett szándéka nélkül. Harmadik fél más, nem személyes céllal csakis a honlap adminisztrátorának előzetes, kifejezett és írásba foglalt engedélyével használhatja a honlapon található tartalmakat. A honlap tartalmának, illetve ennek bármelyik részének másolása, átvétele, közzététele, továbbadása, eladása, terjesztése részben vagy egészében, egyben vagy módosítva, csakis személyes céllal történő felhasználásra engedélyezett; A honlap adminisztrátora fenntartja magának a jogot, hogy minden, a fenti előírást megsértő személlyel vagy egységgel szemben a bíróságon járjon el.  A honlap tartalmának nem személyes célú felhasználására vonatkozó kérelmeket a honlapon olvasható elérhetőségek bármelyikére el lehet küldeni. Mindenki, aki – bármiféleképpen – információt vagy anyagot küld a honlapnak, vállalja a felelősséget azért, hogy a szerzői jogokat, amelyekre harmadik fél hivatkozhat a honlapnak megküldött anyagokkal és információkkal kapcsolatosan,  semmilyen vonatkozásban nem sérti meg, azon személyek pedig, akik – bármiféleképpen – információt vagy anyagot küldenek a honlapnak, tudomásul veszik és elfogadják, hogy ezen kötelezettség megsértése esetén semmiféleképpen sem a honlap ügyvezetője vonható felelősségre, csakis az illető személyek. A felhasználók, akik – bármiféleképpen – információt vagy anyagot küldenek a honlapnak, beleegyeznek abba, hogy attól a pillanattól kezdődően, hogy ezt elküldték a honlap adminisztrátorának, a tartalommal kapcsolatos összes használati, alakítási, módosítási és/vagy újraküldési jogot kizárólagosan, meghatározatlan időre és minden területre kiterjedően átruházzák. A honlap adminisztrátora nem tekinthető felelősnek a honlapra feltöltött tartalmak okozta esetleges károkért, függetlenül attól, hogy mely személy töltötte fel, és függetlenül attól, hogy a szóban forgó tartalom melyik részleg, szolgáltatás részét képezi. Szigorúan tilos a honlapra feltölteni olyan tartalmat, legyen az anyag, hozzászólás, kép, videofelvétel vagy egyéb, amelynek nyelvezete közönséges, durva vagy illegális, fenyegető, illetlen szöveget tartalmaznak, idegengyűlölő, sovén megnyilvánulásokat vagy bármi egyebet, ami bárkit bármilyen módon diszkriminál, ami megsérti az emberi jogokat és a szabadsággal kapcsolatos jogokat az érvényes törvénykezés szerint. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy ha bármiféleképpen és bármilyen mértékben megsértik az Előírások és feltételek tartalmát, a honlap adminisztrátora teljhatalommal folyamodhat a felhasználónak a honlap nyújtotta szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének – mindenre kiterjedő vagy részleges – felfüggesztéséhez, a felhasználó által küldött tartalom közzétételének megtagadásához, az ilyen jellegű tartalom – bármilyen módon történő – megváltoztatásához, a honlap nyújtotta szolgáltatások egyikéhez vagy ezek közül többhöz való hozzáféréstől való végleges eltiltáshoz, illetve a felhasználó fiókjának törléséhez előzetes szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés és egyéb formalitás teljesítése nélkül. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a honlap csak kommunikációs felületet biztosít, és kizárólag ők felelnek minden, az oldalra feltöltött anyagért, adatért és információért, függetlenül ennek formájától és a részlegtől, ahol megjelennek (többek között pl. blog, avatar, hozzászólás stb.) és az ezekkel kapcsolatosan felmerülő bármiféle jogi és/vagy kereskedelmi következményekért.

 

Korlátozások

 

A honlapjaink tartalmát a szerzői jogra és a kereskedelmi márkákra vonatkozó törvény védi, ezek a tulajdonosokat illetik meg. Ha csak ez kifejezetten meg nem jelenik, akkor a honlapon található adatokat és anyagokat személyes célra lehet felhasználni. Ön nem cserélhet ki, nem változtathat meg, nem törölhet, nem jeleníthet meg, nem küldhet tovább, nem alakíthat át, kereskedelmi vonatkozásban nem használhat, nem másolhat le semmilyen információt, anyagot, kereskedelmi márkát, szerzői jogot vagy egyebet azért, hogy azt más oldalakon közzétegye vagy eladja. Azt megelőzően, hogy a honlapunkról származó bármilyen anyagot közzétegyen, terjesszen, megjelenítsen, vagy kereskedelmi vonatkozásban használjon, meg kell szereznie a mi vagy a szellemitulajdon-joggal rendelkező személy írásos engedélyét. A honlap használata révén ön beleegyezik abba, hogy tiszteletben tartja a szerzői jogra vonatkozó és egyéb közzétett korlátozásokat. A honlap tartalma és grafikai megjelenése, beleértve, de nem kizárólag a teljes szövegtartalmat és egyéb anyagokat, függetlenül attól, hogy milyen formában küldték a felhasználók(nak) (a honlapon való közvetlen megjelenítés, hírlevél vagy bármilyen más, a honlappal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló anyag), a honlap adminisztrátorának tulajdonai, és a honlap tartalmát képezik. Az előzőektől eltérően nem a honlap adminisztrátorának tulajdonát képezik azok az anyagok, ahol más tulajdonost, más forrást tüntettünk fel, illetve a honlap felhasználói által beküldött vélemények és/vagy hozzászólások, szemben a honlapra feltöltött anyagokkal és a honlap tartalmával.

 

Linkek

 

Ezen felhasználási feltételeket csak a mi honlapunkon alkalmazzuk. Nem vállaljuk a felelősséget a más honlapokon rendelkezésre álló tartalmakért, reklámokért, termékekért vagy egyéb anyagokért, beleértve azokat is, amelyeket kapcsolatba hozhatnak ezzel. Semmilyen esetben nem felelünk sem közvetlenül, sem közvetetten semmilyen olyan veszteségért vagy károsodásért, amelyek más oldalon hozzáférhető tartalmak, javak vagy szolgáltatások igénybe vétele nyomán következtek be, vagy feltételezhetően ezekkel kapcsolatosan merültek fel. Előzetes írásos beleegyezés hiányában tilos kapcsolatba hozni ezen honlapot más honlappal vagy fordítva. Fenntartjuk a jogot ahhoz, hogy bármikor érvénytelenítsünk bármilyen, a honlapunkhoz való kapcsolódást, illetve kérni bármelyik oldal kapcsolódásának megszüntetését. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a honlap tartalmazhat – egyebek mellett - más internetes oldalakhoz való kapcsolódási pontokat, beleértve – a teljesség igénye nélkül - a személyes oldalakat (blogokat), termékbeszállítók oldalait és/vagy olyan szolgáltatásokat, amelyek reklám-cégjelzéseket küldenek az oldalra, vagy reklámoldalakat, amelyeket a honlap adminisztrátora hasznosnak ítél meg a honlap tartalmával kapcsolatosan, de amelyek nem tartoznak az ő ellenőrzése és irányítása alá. A honlap adminisztrátorát nem terheli semmilyen felelősség a fenti oldalak bármelyikén megjelenő tartalmakért vagy véleményekért, sem ezek helyességéért és pontosságáért, a felhasználók pedig tudomásul veszik és elfogadják, hogy ezen internetes oldalak nem tartoznak a honlap adminisztrátorának felügyelete és ellenőrzése alá. A kapcsolatok vagy más internetes oldalakhoz történő kapcsolódások megjelenítése nem feltételezi a honlap adminisztrátorának bármilyen jellegű engedélyét. A felhasználók saját felelősségükre kattintanak ezen internetes oldalakra annak tudatában, hogy a más oldalakon találgató szolgáltatások igénybe vételére az azon oldalak adminisztrátorai által megszabott feltételek szerint kerülhet sor.

 

 

Aláírások

 

Várjuk az oldalra a hozzászólásokat. Mindezekkel együtt, nem nézzük át és nem vesszük figyelembe a nem kért észrevételeket és javaslatokat a témáinkkal vagy a termékeinkkel kapcsolatosan. Reméljük, hogy megértik, hogy ezen intézkedés célja az esetleges jövőbeli nézeteltérések megelőzése azokban a helyzetekben, amikor a munkatársaink által kidolgozott ötletek azonosnak tűnhetnek az ön ötleteivel. Amennyiben, kérésünk ellenére, bármilyen javaslatot, ötletet vagy anyagot küld nekünk, ez a mi tulajdonunkká válik. Amennyiben kéretlen anyagokat küld nekünk, fenntartjuk a kizárólagos jogot ezek felett nemzetközi szinten, és jogosultak leszünk arra, hogy szabadon, térítésmentesen vagy a szolgáltató értesítése nélkül használjuk ezeket. Tekintettel ezekre, kérjük, hogy ne küldjenek kreatív projekteket, főként ne olyanokat, amelyek bizalmasak, vagy személyes jellegűek.

 

Fórum

 

Fórumnak minősül minden chatszoba, beszélgetés, hozzászólás, ellenőrzési útmutató vagy más interaktív szolgáltatás, amely bármelyik honlapon szerepel, és mindkét típusú – közérdekű és magán jellegű – információt is tartalmaz. Ahhoz, hogy bármelyik fórumon hozzászólást írhasson, regisztrálnia kell a honlapon található utasításoknak megfelelően. Tilos minden felhasználó, minden tulajdonunkban álló oldal és a munkatársaink számára is közönséges, fenyegető, zaklató, rágalmazó, megszégyenítő, obszcén, a magánszférát, a szellemitulajdon-jogot és más tulajdonjogot sértő, illetve a törvénybe ütköző anyag küldése. A beszélgetések nem használhatók fel kereskedelmi műveletek során. Tilos pénzgyűjtésre vonatkozó anyagokat, illetve javakat vagy szolgáltatásokat reklámozó vagy kérő anyagokat közzétenni. Tilos köztudottan hamis anyagok közzététele. Tilos olyan tájékoztató anyagok, szoftverek vagy egyebek posztolása vagy küldése, amelyek vírust vagy más, kárt okozó elemet tartalmaznak. Nem vállaljuk a felelősséget a honlapon megjelenő anyagokért, azon anyagok kivételével, amelyeket a minket képviselő személyek láttamoztak. Nem vállaljuk a felelősséget a rágalmazó, obszcén, a magánéletet, a szerzői jogokat vagy a kereskedelmi márkákat sértő anyagokért. Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk vagy eltávolítsuk azon üzeneteket vagy más anyagokat, amelyek megítélésünk szerint egyebek mellett elfogadhatatlanok, sértőek, ócsárolóak, megszégyenítőek, illetlenek, régiek. Ugyanakkor fenntartjuk a jogot ahhoz, hogy bármilyen indokkal megszerkesszük az anyagokat. Függetlenül attól, hogy ezen anyagokat módosítjuk vagy eltávolítjuk, kizárólag a felhasználók felelnek a továbbiakban is az üzeneteik vagy hozzászólásaik tartalmáért. A honlapra való küldés révén a tulajdonost kifejezetten felruházza a következő jogokkal: mi és/vagy hozzánk tartozó cégek világszinten, örökös jog, a kérdések, hozzászólások és közzétételek – eredeti vagy szerkesztett formában történő - használatának nem kizárólagos joga a televízióadások során, könyvekben, cikkekben, hozzászólásokban vagy bármilyen ma ismert vagy a jövőben kifejlesztendő médiaközegben. Ugyanakkor szavatolnia kell önnek, hogy a közzétett tartalomra vonatkozó összes joggal rendelkezik, vagy ezek más módon az ellenőrzése alatt állnak, és hogy azáltal, hogy használjuk a tartalmat, harmadik fél jogát nem sértjük. Ezenkívül szavatolja, hogy a küldött anyag „erkölcsi joga” megszűnt. A honlapra feltöltött anyagokért semmiféle kártérítés nem jár.

 

A felelősségvállalás korlátozása

 

A honlap adminisztrátora nem vállalja a felelősséget, és sem kifejezetten, sem magától értetődően nem vállalja a szavatosságot a honlap tartalmáért, sem a felhasználók által közzétett teljes tartalomért. A honlap adminisztrátora minden észszerű intézkedést meghoz a honlap pontosságának és hitelességének biztosítása érdekében, és a lehető legrövidebb időn belül megpróbálja kijavítani a hibákat és tévedéseket. A honlap adminisztrátora semmiféle szavatosságot vagy felelősséget nem vállal a honlap tartalmáért, és semmilyen helyzetben nem vonható felelősségre semmilyen, a honlap tartalmának, ennek egy részének, részletének használatából, illetve a használat módjából fakadó veszteségért vagy kárért, függetlenül ennek okától vagy a honlap tartalmának, valamely részletének téves értelmezésétől. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a szolgáltatásnyújtást bizonyos tárgyilagos feltételek befolyásolhatják, valamint azt, hogy a honlap révén nyújtott szolgáltatások az „ez van”, „ebben a formában elérhetőek” elvek alapján elérhetőek, és a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Következtetésképpen, a honlap adminisztrátora nem vonható felelősségre a honlap tartalmát képező semmilyen információval és adattal kapcsolatosan, beleértve, de nem kizárólag a szövegeket, képeket, videofelvételeket, avatárokat, blogokat, és egyéb, a használattal kapcsolatos tevékenységért, és semmilyen ezekből fakadó jogi következményért. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a honlap adminisztrátora mentes minden felelősségtől a honlap működése során felmerülő esetleges fennakadás, megszakadás, nehézség, működésképtelenség vagy hiba esetén, bármilyen műszaki hiba vagy a szolgáltatásnyújtás során bekövetkező meghibásodás esetén, illetve minden olyan helyzetben, amikor a fenti esetekben nem bizonyítható egyértelműen, hogy a probléma műszaki eredetű, és a honlap adminisztrátorának közvetlen és kizárólagos, súlyos vétségének következménye. A felhasználók kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a honlap adminisztrátorát semmilyen felelősség nem terheli a közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve, de nem kizárólag a profitkiesést, a kereskedelmi vonzáskört és más, nem kézzel fogható veszteséget, melyek a szolgáltatás igénybe vétele következtében vagy a szolgáltatással kapcsolatosan, illetve a honlap tartalmának bármiféleképpen történő használatával, az ezekből fakadó jogi következményekkel kapcsolatosan keletkeztek. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a honlap adminisztrátora semmiféleképpen nem felel a honlapra feltöltött, illetve a szolgáltatás révén megjelenő reklámokért, hirdetésekért, sem az ezen hirdetések szerzői által kínált termékekért vagy szolgáltatásokért. Vis major esetén teljes mértékben mentesül a felelősség alul a honlap adminisztrátora és/vagy az irányítók, igazgatók, alkalmazottak, kirendeltségek, fiókegységek és ezek képviselői. A vis major esete magába foglalja, a teljesség igénye nélkül, az adminisztrátor műszaki felszerelésének meghibásodását, az internetkapcsolat megszakadását, a telefonkapcsolat megszakadását, informatikai vírusokat, mindenféle informatikai támadást és kapcsolatot a rosszhiszemű informatikai programokkal, illetlen belépést a honlap rendszerébe, működési hibát, sztrájkot stb. A felhasználók beleegyeznek abba, hogy védjék, biztosítsák és teljes mértékben kártalanítsák a honlap adminisztrátorát és/vagy az irányítókat, igazgatókat, alkalmazottakat, kirendeltségeket, fiókegységeket és ezek képviselőit mindenféle kérés, követelés, kereset, veszteség, kár, költség (beleértve, költségkorlátozás nélkül, az ügyvédi, szakértői, tanácsadói tiszteletdíjat, a végrehajtó díját, perköltséget, közjegyzői vagy végrehajtási költséget), díjak, perköltség, végzések, büntetések, kiegyenlítések vagy egyéb, a felhasználónak - a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos vagy a szolgáltatáshoz bármiféleképpen kapcsolódó - tevékenységéből fakadó vagy ezzel kapcsolatos bármilyen kötelezettség esetén.

Sem mi, sem licenciaadóink, sem beszállítóink nem vonhatók felelősségre – semmilyen formában, beleértve, de nem kizárólag a gondatlanságot is - a honlapon levő anyagok vagy információk vagy más, az oldal révén biztosított termék vagy szolgáltatás használatának ellehetetlenülése miatt keletkezett közvetett vagy közvetlen kárért, akkor sem, ha tájékoztatás történt ilyen jellegű kár keletkezésének lehetőségéről.

Az érvényes törvénykezés nem teheti lehetővé a felelősségvállalás korlátozását vagy a felelősség és a mellékesen vagy ennek következtében létrejövő kár alól való mentesítést (beleértve, de nem kizárólag az elveszett adatokat) úgy, hogy a fent korlátozás vagy mentesítés ne legyen érvényes önre. Nem vállaljuk a felelősséget sem mi, sem licenciaadóink, sem beszállítóink a károkért, veszteségekért és peres ügyekért (legye az szerződés, követelés vagy egyéb), melynek értéke meghaladja azt az összeget, amit – esetlegesen – ön fizet nekünk a honlaphoz való hozzáférésért). Semmiféleképpen nem vállaljuk a felelősséget, sem közvetetten, sem közvetlenül semmilyen veszteségért vagy rongálódásért, ami a honlapunkra vagy a rendezvényeinkre meghívott személyektől kapott tanács, termék vagy szolgáltatás következtében merült fel, vagy feltételezhetően amiatt következett be. Ugyanakkor nem vállaljuk a felelősséget semmilyen veszteségért vagy rongálódásért, amelyet a meghívottjaink okoztak vagy feltételezhetően okoztak azzal, hogy feltüntettük a fényképüket, a nevüket vagy az írásos életrajzukat a honlapjainkon vagy a marketingtermékeinken. Csak nevelési tanácsadást folytatunk. A honlapon található vagy a honlap révén elérhető információk (beleértve, de nem kizárólag az üzenetekben, szöveges mappákban vagy a chaten található információkat) nem részletesek, mindenre kiterjedőek, és nem helyettesíthetik a szakértők révén elérhető szolgáltatásokat, függetlenül a szakterület típusától, legyen az pénzügyi, orvosi, pszichológiai, jogi stb. Sem mi, sem licenciaadóink, sem beszállítóink nem adunk nyilatkozatot és nem vállalunk szavatosságot semmilyen, a honlapokon található vagy a honlapok révén hozzáférhető információra, tevékenységre, megoldási módozatra vonatkozóan. Sem mi, sem ügyfeleink, sem ezek kirendeltségei nem felel semmilyen esetlegesen bekövetkező, közvetlen, közvetett, speciális vagy más jellegű kárért, függetlenül attól, hogy ezek gazdasági vagy nevelési veszteségek. Ön egyedül felelős az életében hozott döntésekért, tevékenységekért és ezek következményeiért, és azáltal, hogy használja a honlapjainkat, elfogadja, hogy minden körülmények között, minden pillanatban ön felel minden döntéshozatalért, tevékenységért és ezek következményeiért.

 

 

Érvényes törvénykezés

 

Vitás ügyek. Az oldal felhasználóinak és adminisztrátorának jogait és kötelességeit, melyeket az Előírások és feltételek című irat tartalmaz, illetve az Előírások és feltételek összes joghatását az érvényes román törvénykezés alapján kell értelmezni. Az Előírások és feltételekből fakadó vagy ezzel kapcsolatos vitákat békés úton kell megoldani. Ha nem sikerül egyezségre jutni, a vitát a honlap adminisztrátora szerinti területes illetékességgel rendelkező román igazságügyi hatóság elé kell tárni.

 

Bizalmas kezelés és versenytilalom

 

A honlap összes felhasználójának meg kell értenie, hogy a honlapjainkon található összes eszköz, folyamat, stratégia, anyag és információ a szerzői jog és a tulajdonjog védelme alatt áll, így a felhasználók vállalják, hogy csak írásba foglalt engedélyünkkel készítenek felvételt, másolatot az információkról, illetve terjesztik, sokszorosítják ezeket. A fogalmaink, a honlapok, az anyagok és egyéb, a szellemi tulajdonba tartozó anyagok jogosulatlan használata vagy ezek terjesztése tilos, és bírósági úton kérünk kártérítést. A honlap adminisztrátora folyamatosan lépéseket tesz a honlapon találgató információk hitelességének megőrzése érdekében, de időnként ezek tartalmazhatnak valótlanságot (a termékek leírása vagy ára, amit a gyártó értesítés nélkül változtatott meg, illetve amelyek az adatkezelés következtében hibásodtak meg). Figyelem: a fényképek tájékoztató jellegűek, és tartalmazhatnak olyan kiegészítőket, amelyek nem képezik az alapcsomag részét.

 

A fiók fenntartási ideje/bezárása

A létrehozott fiók érvényessége meghatározatlan ideig tart, vagy addig, amíg ön ennek bezárásáról dönt, illetve esetenként addig, amíg az ügyvezető – egy előzetes, e-mailben megküldött értesítést követően – megszünteti ezen szolgáltatását. A belépési időtartam meghatározása a következő: az ügyfél teljes élettartama vagy a nyújtott szolgáltatások teljes élettartama.

Ha ön megszegi a jelen egyezmény előírásait, az automatikusan a fiókjához való hozzáférés megtagadásához vezet. Ebben az esetben ön az egyedüli felelős a fiókkal kapcsolatos költségekért és a fiók bezárását követően felmerülő költségekért. Az adminisztrátor nem felel azért, ha a fiókja bezárása következtében adatok / információk vesznek el.

 

A termékek leszállítása

A termékek és szolgáltatások leszállítása kizárólag elektronikusan történik. Minden más, kézzel fogható hordozón leszállított termék ajándéknak minősül, és nem kötelező eleme az alapterméknek.

 

A minőség szavatolása és A pénz visszafizetése

 

Az érvényes törvénykezés értelmében minden ügyfél kérheti 14 naptári napon belül a javakért vagy szolgáltatásokért kifizetett összeg visszatérítését. Az érvényes törvénykezés értelmében a kereskedőknek vissza kell téríteniük a termék árát a fogyasztók részére 14 napon belül attól számítva, hogy utóbbi elállt az adásvételi szerződéstől.