Keresés
KOSÁR
•   0 Termékek
Végösszeg:  0 RON
Valuta:
TERMÉK KATEGÓRIA
ELÉRHETŐSÉG
E-mail: contact@tehnicaliniara.ro
Telefon: +40-727-734-301
Cím: Matei Corvin utca, 30
KÁRTYÁS ONLINE FIZETÉS
FELTÉTELEK

Általános szerződési feltételek

1. Használati feltételek

2. A honlapon keresztül történő értékesítés folyamata

3. Fizetési mód

4. Visszatérítési irányelvek

5. Szállítási feltételek

6. Titoktartási irányelvek

7. Jogi információk

8. Személyes adatok feldolgozása

1. HASZNÁLATI FELTÉTELEK A weboldalt (a továbbiakban ‘”HIONLAP”) a SC ADIX TECHNIK SRL (a továbbiakban “CÉG”, székhelye Nagyvárad, Matei Corvin u.30, Bihar megye, közösségi adószáma RO2519147, cg. J05/302/2009, telefon: 0359-418-890, adminisztrálja. A CÉG igyekszik fenntartani a honlapon közzétett információk pontosságát. Mindazonáltal, tekintettel az ilyen információkra vonatkozó lehetséges hibákra, a CÉG kijelenti, hogy a termékek képei tájékoztató jellegűek, és a kiszállított termékek a gyártóktól származó előzetes értesítés nélkül eltérhetnek a képektől jellemzőikben és formatervezés változásai miatt. Továbbá a HONLAP-on bemutatott termékek bizonyos jellemzőit vagy árát a CÉG előzetes értesítés nélkül módosíthatja, vagy működési hibákat tartalmazhat Továbbá, a tér és az információszerkezet koherenciája miatt néha a termékek leírása hiányos lehet, de a CÉG arra törekszik, hogy bemutassa a legfontosabb információkat. A webhelyen elérhető promóciók / ajánlatok a rendelkezésre álló készletkorláton belül érvényesek. A HONLAP más oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A CÉG nem vállal felelősséget ezeknek a vállalatoknak a titoktartási politikájáért, valamint az ezeken a helyeken megjelenő egyéb információkért. A jelen dokumentum tartalmában a következő nagybetűs kifejezések, hacsak másképp nincs feltüntetve, az alábbiakban meghatározott jelentésekkel rendelkeznek: FELHASZNÁLÓ: az a személy, aki magán vagy szakmai célból hozzáfér a HONLAP-hoz, és elfogadta a HONLAP használatának feltételeit, és e tekintetben teljesíti a regisztrációs folyamat valamennyi követelményét. ÜGYFÉL: az a személy, aki magán vagy szakmai célból hozzáfér a HONLAP-hoz, és elfogadta a HONLAP használatának feltételeit, teljesítve e tekintetben a regisztrációs folyamat összes követelményét, mely kezdeményez és véglegesít egy megrendelést. VISSZAÉLÉSSZERŰ HASZNÁLAT: a HONLAP használatát jelenti a hatályos gyakorlatokkal, szabályzatokkal és hatályos törvényekkel ellentétes módon, vagy bármilyen más módon, amely kárt okozhat a SC ADIX TECHNIK SRL cégnek. MEGRENDELÉS: egy olyan elektronikus dokumentum, amelyet a HONLAPON keresztül egy ÜGYFÉLTŐL a CÉG felé való kommunikáció egyik formája. egy olyan a CÉG által visszaigazolt MEGRENDELÉS, mely által a CÉG beleegyezését adja ahhoz, hogy az ÜGYFÉLNEK termékeket és szolgáltatásokat biztosítson, az ÜGYFÉL pedig beleegyezik azok kifizetésébe. A HONLAP FELHASZNÁLÓIT / ÜGYEFELEIT megkérjük, hogy figyelmesen olvassák el a következő használati feltételeket. Az alábbi feltételek és feltételek minimálisan alkalmazandó rendelkezések, a HONLAP használata az alkalmazandó jogszabályok általános rendelkezéseinek megfelelően történik. A felhasználás feltételei bármikor módosíthatók a HONLAP frissítésével, és ezek a változtatások azonnali hatállyal kötődnek az összes FELHASZNÁLÓHOZ / ÜGYFÉLHEZ. A FELHASZNÁLÓK a HONLAPRA való belépéssel hozzájárulnak az alábbi általános szerződési feltételekhez, valamint az alkalmazandó jogszabályokhoz.

2. A HONLAPON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS FOLYAMATA. A SZERZŐDÉS A HONLAPON keresztül történő MEGRENDELÉS által az ÜGYFÉL elfogadja azt a kommunikációs formát (telefonhívás vagy e-mail) formáját, amelyen keresztül a CÉG tevékenységét végzi a HONLAPON keresztül. Az ÜGYFÉL továbbítja a CÉGNEK azon azonosító adatokat, amelyek az általa képviselt cég székhelyére, adószámára, cégjegyzékszámára, telefonos elérhetőségére, bankjára és számlája vonatkozik. Ha a CÉG visszaigazolja a MEGRENDELÉST, ez a MEGRENDELÉSSEL járó összes szerződési feltétel elfogadását jelenti. A MEGRENDELÉS elfogadása a CÉG által akkor tekinthető befejezettnek, mikor letezk egy visszaigazoló mail a CÉG részéről az ÜGYFÉL felé, anélkül, hogy szükséges lenne egy visszaigazolás az ÜGYFÉL részéről. A CÉG nem tekint egy vissza nem igazolt MEGRENDELÉSRE mint egy érvényes SZERZŐDÉSRE. Tehát, a SZERZŐDÉS csak akkor lép érvénybe, amikor a CÉG visszaigazolta a MEGRENDELÉST. A SZERZŐDÉS TÁRGYA. A SZERZŐDÉS tárgya a termék / termékek és szolgáltatások, amelyek tekintetében az ÜGYFÉL kifejezi a vásárlási szándékát, egy a HONLAPON elvégzett MEGRENDELÉSSEL, melyet a CÉG visszaigazol. A termék / termékek a HONLAPON említett tulajdonságokkal rendelkeznek. A SZERZŐDÉS ÁRA. A termék / termékek ára a HONLAPON található. Az árat a CÉG bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja. Ahhoz, hogy alkalmazható legyen, a termék ára reális és komoly kell legyen. Így a CÉG figyelmeztet arra, hogy vannak olyan esetek, amikor bizonyos HONLAPON megjelenő hibák miatt a HONLAPON feltüntetett ár nem valódi. Ilyen esetekben a CÉG tájékoztatja az ügyfelet a helyes árról. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK. A CÉG a szerződéses kötelezettségeit legkésőbb 30 nappal azután köteles teljesíteni, miután elküldte az ÜGYFÉLNEK a visszaigazoló üzenetet. Ha nem tudja teljesíteni a szerződést, mert a termék nem érhető el, a CÉG tájékoztatni fogja az ügyfelet a helyzetről. A CÉG kiszállíthat az ÜGYFÉLNEK egy hasonló terméket, ugyanazon az áron, ha az eredetileg kért termék nem áll rendelkezésre, miután tájékoztatta az ÜGYFELET és az beleegyezését adta. A termék futárszolgálaton keresztül jut el az ÜGYFÉLHEZ.

3. FIZETÉSI MÓD Az ár, a fizetési mód és a fizetési határidő szerepel a MEGRENDELÉSBEN. A CÉG a kiszállítandó termékekre és szolgáltatásokra számlát ad ki az ÜGYFÉL számára, az ÜGYFÉL köteles megadni a számla kiállításához szükséges összes információt a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Készpénzes fizetés: A készpénzes kifizetés közvetlenül a futárszolgálatnál történik, az átvétel alapján. A CÉG figyelmezteti az ügyfeleket, hogy futárral történő kézbesítés esetén nincs engedélyezve, hogy az ÜGYFÉL a csomagokat megnyissa a szállítás átvétele előtt, hanem csak azután, hogy aláírta és kifizette annak értékét. Fizetési megbízás: A fizetési megbízás kizárólag a CÉG által kiállított proforma számla alapján történik, a rendelés telefonos visszaigazolásával, egy értékesítési tanácsadó által. Az áru kiszállítása a fizetés visszaigazolása után történik. Ha a TÁRSASÁG ÉS AZ ÜGYFÉL másképp nem állapodik meg a CÉG mentesül az ügyfelek által megrendelt termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatoktól és felelősségektől, amikor a megbízó a szerződés alapján átadja az ÜGYFÉLNEK vagy annak megbízottjának. A CÉG biztosítja az áruk megfelelő csomagolását, és biztosítja a kísérő dokumentumok átadását az ÜGYFÉL számára. A CÉG termékeket és szolgáltatásokat szállít ki az Európai Unióban. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó tulajdonjog a fizetés időpontjában száll át az ÜGYFÉLRE.

4. VISSZATÉRÍTÉSI IRÁNYELVEK A hatályos jogszabályok szerint a fogyasztónak jogában áll írásban értesítenie a kereskedőt arról, hogy a termék átvételétől számított 10 munkanapon belül, vagy szolgáltatásnyújtás esetén a szerződés megkötésétől számítva tíz munkanapon belül, hogy nem tart igényt azokra, büntetőkamat fizetése és a pontos ok meghatározása nélkül. Ezért a fogyasztónak jogában áll a vásárolt terméket büntetőkamat fizetése és a pontos ok meghatározása nélkül, a kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, a közvetlen visszatérítési költségek kifizetésével visszatéríteni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy ha az olyan termékek visszatérítését igénylik, amelyek káros vagy hiányos csomagolást mutatnak, használati nyomok vannak rajtuk, karcolások, ütések, hiányzó tartozékok, hiányzó garancianyilatkozatok, fenntartjuk a jogot arra, hogy eldöntsük elfogadjuk-e a visszatérítést vagy hogy annak értékéből levonunk egy bizonyos összeget, melyet az okozott károk felmérése után közlünk. A termék visszatérítésének jogszerűsége esetén, értékének visszaszolgáltatására legfeljebb 30 nappal a visszatérítés után kerülhet sor. Kivételek: 1) A következő kategóriájú termékeket nem lehet visszatéríteni: a) A fogyasztó kérései után elkészített termékeket; b) A különlegesen személyre szabott termékek; c) Olyan termékek, amelyek természetüknél fogva nem visszatéríthetőek, vagy amelyek gyorsan romlanak vagy sérülhetnek. ÁTADÁS ÉS ALVÁLLKOZÁS. Az Eladó átadhatja és/vagy alszerződést köteht egy harmadik féllel a szolgáltatásokra vonatkozóan, melyek a MEGRENDELÉSBŐL SZÁRMAZNAK, az ÜGYFÉL értesítésével, anélkül, hogy annak beleegyezése szükséges lenne. A CÉG mindig felelősséggel tartozik az ÜGYFÉLLEL szemben minden szerződési kötelezettségére vonatkozóan.

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK A CÉG a megrendelt termékre vonatkozó feltételek betartásával szállítja a termékeket, a MEGRENDELÉS generálásának napján, vagy attól az időponttól számított 30 napon belül, amikor az ÜGYFÉL elküldte a MEGRENDELÉST, hacsak a felek másként nem állapodtak meg. A CÉG, ha nem tudja teljesíteni a SZERZŐDÉST abból kifolyólag, hogy a termék vagy szolgáltatás nem / már nem áll rendelkezésre, tájékoztatni fogja az ÜGYFELET e hiányosságról, majd az ÜGYFÉL által a nem kapható termékért vagy szolgáltatásért fizetett pénzösszegeket megtérítik 30 napon belül. Ha a szállítási határidők nem teljesülnek, a CÉG értesíti az ügyfelet a kiszállítás becsült befejezésének időpontjáról. Ha a CÉG hibás információt kap a termékek számlázásáról vagy kiszállításáról, akkor a CÉG elutasíthatja a szállítás teljesítését, anélkül, hogy ez a szerződés megsértésének számítana, vagy új kiszállítási időpontot adhat meg a megbízás teljesítésére.

6. TITOKTARTÁSI IRÁNYELVEK A CÉG személyes adatokat dolgoz fel azáltal, hogy a SZERZŐDÉS teljesítéséhez szükséges személyes adatokat gyűjt a FELHASZNÁLOKTÓL/ ÜGYFELEKTŐL és vállalja, hogy betartja a 677/2001 számú törvényt, mely az egyének személyes adatainak feldolgozásáról és az ilyen adatok szabad áramlásáról vonatkozik. A CÉG által szerzett adatok adatbázisokban lesznek tárolva, és a CÉG minden intézkedést megtesz azok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése ellen. A SZERZŐDÉS végrehajtása érdekében a CÉG átadja az ÜGYFELEKTŐL összegyűjtött személyes adatokat a termékeket szállító futárszolgálatnak, valamint azoknak a banki egységeknek, amelyeken keresztül az on-line kifizetéseket feldolgozzák.

7. JOGI INFORMÁCIÓK A CÉG FELELŐSSÉGE. A CÉG nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, melyeket jelen feltételek és / vagy a SZERZŐDÉS, valamint a HONLAPON feltüntetett egyéb utasítások figyelmen kívül hagyása okozott. A CÉG nem vállal felelősséget a HONLAP helytelen működése miatt bekövetkezett károkért, valamint azokért, amelyek nem állnak rendelkezésre a HONLAPON elérhető bizonyos linkek elérhetőségéből. A CÉG nem vállal felelősséget semmilyen kártérítésért, amelyet az ÜGYFÉL vagy bármely harmadik személy szenvedhet el a SZERZŐDÉSBEN tartozó kötelezettségei teljesítéséért és a termékek és szolgáltatások igénybevételét követően keletkező károkért, különösen a termékek elvesztéséért. JÓTÁLLÁSOK. A HONLAPON forgalmazott összes termék - kivéve az újracsomagolt termékeket - olyan jótállási feltételek mellett lesznek kiszállítva, amelyek megfelelnek a gyártók vonatkozó törvényeinek és kereskedelempolitikáinak. A termékek újak az eredeti csomagolásban, és az egyes gyártók által engedélyezett forrásokból származnak A termék jótállási jegyének hiányát az áruk kézhezvételétől számított 48 órán belül jelezni kell a contact@tehnicaliniara.ro e-mail címen. Bármely későbbi reklamációt nem veszik figyelembe. Az ÜGYFÉL, mint vevő köteles megismerni és betartani a jótállási tanúsítvány rendelkezéseit, ellenkező esetben fennáll a garancia elvesztésének veszélye. VIS MAIOR. Egyik fél sem felelős a szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséért, ha az ilyen nemteljesítés az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően vis maior esemény következménye. ALKALMAZANDÓ JOG - JOGHATÓSÁG. A SZERZŐDÉS a román jog hatálya alá tartozik. A CÉG és az ÜGYFÉL között felmerülő esetleges vitákat békésen oldják meg, vagy ha ez nem lehetséges, a peres ügyeket a CÉG székhelyén található román bíróságok rendezik. SZELLEMI TULAJDONJOGOK. Az ezen a webhelyen található összes anyag a CÉG szellemi tulajdonát képezi. Ezek az anyagok nem másolhatók és nem reprodukálhatók, kivéve, ha azokat online kell megtekinteni. Azonban a HONLAP teljes oldalai kinyomtathatók, ha szigorúan személyes használatra szánták. A fent említett általános alkalmazhatóságra való tekintettel a CÉG alkalmanként felajánlhatja a háttérképek, képernyővédők vagy egyéb segédprogramok letöltését a HONLAPRÓL.

8. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA Személyes adatok bármely azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó információ; az azonosítható személy az a személy, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, különös tekintettel az azonosítási számra vagy a fizikai, élettani, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre. Személyes adatfeldolgozás minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokkal automatizált vagy nem automatikus módon hajtanak végre, például azok összegyűjtése, rögzítése, rendezése, tárolása, adaptálása vagy módosítása, kivonása, tanácsadása, használata, közzététele továbbítással, terjesztéssel vagy más módon történő továbbításával, összekapcsolásával, kombinálásával, blokkolásával, törlésével vagy megsemmisítésével kapcsolatos. A CÉG csak a LÁTOGATÓ/FELHASZNÁLÓ/ÜGYFÉL által önként felajánlott személyes adatokat rögzíti. A 677/2001-es törvény szerint a személyes adatok feldolgozását és az ilyen adatok szabad mozgását érintő, módosított és kitöltött személyek védelmére vonatkozóan a CÉG kötelessége biztonságosan és kizárólag a meghatározott célokra felhasználni a FELHASZNÁLÓK/ÜGYFELEK által közölt információkat. Biztosítjuk a munkavállalók személyes adatainak bizalmas kezelését a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 / EU rendelet alapján, és a 95/46 / EK irányelvnek megfelelően (általános rendelet adatvédelem - RGPD). A CÉG tiszteletben tartja minden olyan személynek a magánélethez való jogát, amely hozzáfér a HONLAP-hoz. A CÉG nem fog személyes adatokat gyűjteni a FELHASZNÁLÓKRÓL/ÜGYFELEKRŐL (név, cím, telefon vagy e-mail cím) (a továbbiakban: "Személyes adatok"), hacsak a FELHASZNÁLÓK/ÜGYFELEK saját maguk nem közlik ezeket az adatokat.

A HONLAP-ra való regisztráció által vagy MEGRENDELÉS által és a személyes adatoknak a regisztrációs űrlapokon való kitöltésével a FELHASZNÁLÓK/ÜGYFELEK kijelentik, hogy egyetértenek azzal, hogy az összes személyes adataik szerepelnek a CÉG-adatbázisban, és kifejezetten és egyértelműen egyetértenek azzal, hogy személyes adatai tárolásra és felhasználásra kerüljenek a következő esetekben: • marketingtevékenység azáltal, hogy információt kap vagy üzleti üzeneteket (ajánlatokat, promóciókat, hirdetési és marketing üzeneteket küld a CÉG tevékenységeiről és olyan harmadik felekről, akikkel a CÉG bármilyen kapcsolattal rendelkezik) a CÉGnek közölt e-mail címekre versenyeken, promóciókban való részvétel;

• nem kereskedelmi vagy adminisztratív üzenetek továbbítása (helyszíni változtatások, adminisztráció stb.);

•belső statisztikák szükségesek a kínált szolgáltatások minőségének és a HONLAP képének javításához, új funkciók, új promóciók, funkciók és új szolgáltatások létrehozásához;

• hogy hozzáférjenek a HONLAP korlátozott részeihez;

• értékesítési adatok nyomonkövetése.

A CÉG ezeket az információkat a kereskedőnek és az ügynököknek a fent említett tevékenységekért közölheti. A CÉG nem ad ki semmilyen információt a HONLAP FELHASZNÁLÓIRÓL/ÜGYFELEIRŐL, vagy anélkül, hogy azok kifejezetten beleegyeznének ebbe. Ugyanakkor az adatok és a személyes adatok nyilvánosságra hozatala esetén a törvény azt kifejezetten előírja.

A 677/2001 számú törvény szerint,a FELHASZNÁLÓK/ÜGYFELEK rendelkeznek az információhoz való joggal (12 cikk.), az adatokhoz való hozzáféréssel ( 13.cikk), beavatkozás ( 14 cikk), ellenvetés (15.cikk), hogy ne egyedi döntésnek vesse magát alá (17.cikk) és a jogorvoláshoz való joggal (18.cikk). Ugyanakkor jogukban áll ellenezni az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozását és kérni az adatok törlését. E jogok gyakorlásához bármely személy írásbeli kérelemmel fordulhat, keltezve és aláírással a CÉG telephelyén. A CÉG címére küldött írásos, dátummal és aláírással ellátott kérelem alapján a FELHASZNÁLÓK/ÜGYFELEK ingyenesen gyakorolhatják a következő jogokat: - évente egyszer, megerősítsék azt, hogy kívánják a személyes adataik feldolgozását vagy sem; - beavatkozás a továbbított adatokkal kapcsolatosan; - az adatfeldolgozás ellenzése az adott helyzethez kapcsolódó jogos és jogos okok miatt Mindenkinek jogában áll jogos okoból kifogásolni az adatok feldolgozását. Ez a felszólalási jog kizárható a törvény által előírt bizonyos feldolgozáshoz (pl. Pénzügyi és adóügyi szolgáltatások, rendőrség, igazságszolgáltatás, társadalombiztosítás). Ezért ezt a ellenvetést nem lehet megtenni, ha a feldolgozás kötelező jellegű; bármely személynek joga van ellenvetéssel élni, bármiféle indoklás nélkül, személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan közvetlen marketing célok esetén. Részletek a www.dataprotection.ro honlapon. AUTOMATIKUS NEM SZEMÉLYES JELLEGŰ ADATOK GYŰJTÉSE. Bizonyos esetekben lehetséges, hogy a CÉG nem személyes adatokat gyűjt össze a FELHASZNÁLÓKTÓL/ÜGYEFELEKTŐl. Ilyen típusú információk például a használt böngésző típusa, a használt számítógép operációs rendszere és a webhely domainjének neve, ahol a HONLAPHOZ való kapcsolódás történt. A HONLAP megtekintése közben a CÉG bizonyos információkat tárolhat a FELHASZNÁLÓRÓL/ÜGYFÉLRŐL. Ez az információ egy "cookie" fájl vagy hasonló fájl formátumú lesz. Ezek a cookie-k segítik a CÉGET abban, hogy olyan HONLAPOT készítsen vagy olyan reklámokat, amelyek a legjobban érdeklik a FELHASZNÁLÓT/ÜGYFELET. A legtöbb internetböngészővel törölheti vagy letilthatja a cookie-kat, vagy kaphat riasztást, mielőtt ilyen fájlt kapna. A CÉG javasolja a FELHASZNÁLÓKNAK/ÜGYFELEKNEK, hogy vegyék figyelembe a böngésző utasításait vagy a súgófájl további információit ezekkel a funkciókkal kapcsolatosan.

A SC ADIX TECHNIK SRL 0001909 számmal van bejegyezve a Személyes Adatokat Feldolgozók Jegyzékébe.