Cauta
COSUL MEU
•   0 Produse
Total:  0 RON
Moneda:
CATEGORII DE PRODUSE
CONTACT
E-mail: contact@tehnicaliniara.ro
Telefon: +40-727-734-301
Adresa: Str. Matei Corvin, nr. 30
PLATA ONLINE CU CARDUL
CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 

Ne angajăm să vă protejăm datele personale atunci când prelucrăm aceste date. Înainte de a ne trimite datele dumneavoastră personale, vă încurajăm să citiți această politică, care vă va oferi informații cu privire la modul în care societatea noastra procesează datele personale ca parte a procesului de furnizare a serviciilor noastre.

 

Ce date personale colectăm si cum procesăm datele dumneavoastră personale?

Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” S.R.L. cu sediul social in Oradea, Judetul Bihor, Strada Matei Corvin, nr.30, biroul 5, avand cod de identificare fiscala numarul 25191470, numar de inregistrare la ONRC Bihor J05/302/2009, reprezentata legal prin Laszlo Miklos Zoltan, avand functia de Administrator, este un furnizor de servicii de transport și servicii logistice („Servicii”). Entitatea pe care ați contactat-o este operatorul de date cu privire la datele personale primite și procesate în legatărură cu dumneavoastră, ca parte a furnizării de Servicii către dumneavoastră.
Când contactați Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” S.R.L., vom procesa informațiile, inclusiv datele personale pe care ni le-ați dezvăluit sau detaliile privind expedierea, cum ar fi numele, prenumele, numărul de telefon, adresa poștală sau adresa de e-mail. Vă recomandăm să nu dezvăluți date personale sensibile, cum ar fi date care dezvăluie originea rasială sau etnică, religia, apartenența la sindicate, orientarea sexuală, starea de sănătate etc.

 

Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” S.R.L. poate, de asemenea, să primească date personale despre dumneavoastră de la alți operatori de date în scopul furnizării sau asistenței de catre Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” S.R.L. prin intermediul Serviciilor sau solicitări către sau de la dumneavoastră ca beneficiar final al unui anumit Serviciu.

Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” S.R.L. vă va prelucra datele personale în conformitate cu legislația în vigoare. Rețineți că datele cu caracter personal pot fi prelucrate în baza unui temei juridic diferit, cum ar fi consimțământul, contractul, obligația legală, protejarea și urmărirea intereselor legitime, etc. Interesul legitim ar putea fi în scopuri legate de Serviciu/ de produs și scopuri de marketing.

În cazul în care, în circumstanțe excepționale, furnizați către Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” S.R.L. date cu caracter personal clasificate ca date personale sensibile, Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” S.R.L. este obligată să proceseze aceste date cu caracter personal sensibile, numai în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru care este necesar mai întâi acordul dumneavoastră expres.

 

De ce colectăm si procesăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în primul rând pentru a îndeplini parteneriatul încheiat cu Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” S.R.L. sau cu clientul Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” S.R.L. sau cererea dumneavoastră, pentru a lua măsuri pentru a vă rezolva solicitările dumneavoastră (de exemplu, atunci când completați un formular de contract ca parte a unei înregistrări sau a unui sondaj) sau prin lege, sau după cum se poate impune de legile aplicabile, inclusiv legile aplicabile privind protecția datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” S.R.L. în următoarele scopuri:

• pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina Societatea Comerciala “ADIX TECHNIK” S.R.L. în contextul procesarii solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului dvs. sau paginii de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente comenzii dvs. pe pagina de internet a Societatii Comerciale “ADIX TECHNIK” S.R.L;

• pentru desfășurarea relației contractuale dintre societatea noastra și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de vanzare – cumparare, facturării și distribuirii produselor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al societatii noastre, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

• pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele ADIX TECHNIK sau ale partenerilor/ afiliatilor ADIX TECHNIK (e.g. oferte de produse) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale societatii noastre sau ale partenerilor/ afiliaților noua, inclusiv prin transmiterea de către noi a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop;

• în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimtământului dumneavoastră, la momentul bifării căsuței corespunzătoare din Termenii si conditiile site-ului,sunteți de acord ca ADIX TECHNIK să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile ADIX TECHNIK;

• în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile ADIX TECHNIK;

• în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

 

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

• obligațiile legale care incumbă în sarcina ADIX TECHNIK ca urmare a dispozitiilor legale incidente

• încheierea, respectiv executarea contractului de vanzare – cumparare incheiat cu ADIX TECHNIK;

• interesul legitim al ADIX TECHNIK de a-și promova produsele și/sau serviciile;

• consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ati exprimat consimtământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveti dreptul de a vă retrage consimtământul în orice moment.

 

Pentru cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus și in conformitate cu legislația în vigoare, mai ales dacă ați încheiat un contract cu ADIX TECHNIK sau ADIX TECHNIK a primit date personale despre dumneavoastră de la clienții cu care ați / au încheiat un contract.

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

 

Cu cine împărtăsim datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale pot fi partajate cu anumiți furnizori de servicii sau agenți și furnizori de servicii .
Orice furnizor terț utilizat de ADIX TECHNIK va fi obligat să vă proceseze datele dumneavoastră personale numai în conformitate cu instrucțiunile ADIX TECHNIK și să păstreze o siguranță rezonabilă a datelor dumeavoastră personale.

De asemenea, ADIX TECHNIK poate să transmită datele dumneavoastră personale către furnizori terț, cum ar fi transportatorii, pentru a vă oferi Serviciile.

În anumite circumstanțe și în conformitate cu legislația, ar putea fi necesară divulgarea datelor către autorități. Putem, de asemenea, dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale.

În cazul unei reorganizări sau al unei vânzări totale sau parțiale a activității ADIX TECHNIK, divulgarea, dacă este cazul, va avea loc în conformitate cu legislația aplicabilă periodic, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră personale pot fi comunicate altor companii in grupul ADIX TECHNIK, dacă este cazul. Astfel de companii din grup includ companii situate în tări din afara UE/SEE care nu pot asigura același nivel de protecție a datelor ca și țările din UE/SEE.

Înainte de transferul datelor dumneavoastră personale către alte companii din grupul ADIX TECHNIK sau către terțe părți situate în afara UE/SEE, entitatea relevantă a ADIX TECHNIK . încheie un acord de transfer cu acest beneficiar pe baza clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor în legătură cu astfel de transferuri în afara UE/SEE.

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, ADIX TECHNIK poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama ADIX TECHNIK ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

• pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;

• pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către ADIX TECHNIK cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;

• în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către ADIX TECHNIK ;

• în cazul unor campanii promoționale organizate de către ADIX TECHNIK împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai ADIX TECHNIK ;

• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

• pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

Cum vă protejăm drepturile?

Orice consimțământ pe care ni l-ați furnizat în timpul procesului poate fi retras în orice moment printr-un mesaj (a se vedea detaliile de contact de mai jos).

De asemenea, aveți drept de acces la datele personale procesate în legătură cu dumneavoastră, sub rezerva anumitor excepții legale. În plus, puteți contesta colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dumnavoastră personale. În plus, aveți dreptul să solicitați ca orice prelucrare să fie ADIX

TECHNIK face tot posibilul pentru a proteja datele cu caracter personal ale partenerilor săi. Având în vedere introducerea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) începând cu 25 mai 2018, vă asigurăm că ADIX TECHNIK va respecta cu strictețe toate regulile nou introduse iar datele confidențiale pentru procesarea datelor cu caracter personal pe care o puteți consulta oricând doriți.

ADIX TECHNIK va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Atunci când contactați ADIX TECHNIK, are loc un schimb de informații. Printre acestea, se pot afla și date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, numere de telefon, adrese de e-mail, detalii de transport – adrese de colectare sau livrare.

ADIX TECHNIK dorește să proceseze în continuare datele personale pentru a vă transmite informații legate de oferte de preț, stadiul unui transport, facturare sau orice alte informații necesare bunului mers al parteneriatului dintre companiile noastre.

 

Pe cine trebuie să contactati?

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră sau dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta la:

Societatea Comerciala RC LEGAL INDUSTRIAL CONSULT S.R.L. – DPO pentru operatorul ADIX TECHNIK
e-mail: legal.industrial.consult@gmail.com
Tel: 0769591171

 

Reclamatii

Dacă doriți să depuneți o reclamație legată de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta prin e-mail, telefon sau scrisoare, după cum este indicat mai sus. De asemenea, puteți depune o reclamație la agenția/autoritatea de supraveghere locală pentru protecția datelor.